dilluns, 11 de març de 2013

Convenis de Tallers i Associacions. Negociació conveni col·lectiu

Després de dues reunions prèvies en les quals només s'havien constituït les taules de negaociació, el

8 de març 2013. Primer dia negociació:

                  . de 10 a 12 Conveni Tallers per a Discapacitats  
              
. de 12 a 14 Conveni d'Associacions per a Discapacitats

Assisteixen: Patronals (DINCAT- LA CONFEDERACIÓ)
Sindicats: (UGT, CCOO)

==========================================
 
No va haver molta discussió prèvia a la negociació, aquesta ja l'haviem fet amb motiu del primer dia de negociació del conveni d'escoles d'educació especial, el dia 5 de març.

Què es va dir?

- Les patronals justifiquen les plataformes que ens han enviat: la situació econòmica..., la crisi..., l'administració no paga.., la competència ,........- Sindicats rebatem les seves argumentacions: sigui com sigui sempre acabem pagant..., podíem haver buscat altres vies de solució dels problemes que no fos obrint el conveni de manera general....etc......... i demanem entrar en matèria a la negociació.


- El primer article parla de l'àmbit funcional. Les patronals volen mantenir conveni per a Centres Ocupacionals i per a Centres Especials de Treball amb modificacions que afectarien, preferentment als CET's.

- CCOO va defensar el treball previ fet, temps enrere, on ens vam comprometre les parts a ordenar els convenis a Catalunya i on els Centres Ocupacionals, STO i SOI pasarien a Conveni d'Associacions.
- La patronal va reconèixer finalment que s'havia d'anar en la direcció que CCOO deia però que en aquests moments no podia ser.

- Vam continuar revisant i discutint, article per article. Acordem crear una comissió tècnica per parlar de la classificació de categories, la seva adaptació a la normativa vigent.

Hem tornat a quedar per continuar negociant el dia 5 d'abril.
El dia 21 de març, tenim programada assemblea i podem debatre i explicar amb més detall el que es va parlar a la reunió. Us hi esperem.

En breu penjarem en aquest mateix espai les plataformes de convenis que ens han adreçat les patronal, així com les que les hem adreçat des de CCOO i en les quals heu participat activament.
ir arriba