dijous, 14 de març de 2013

PLATAFORMES DE CONVENIS PROPOSADES PER LA PATRONAL


Com sabeu, la Patronal ha denunciat els convenis d'Escoles d'Educació Especial, Associacions i Centres Especials de Treball.
Ara us presentem les plataformes que aquestes patronals han adreçat als sindicats com a propostes per a negociar aquests convenis. Com tindreu ocasió de comprovar es tracta d'unes propostes molt restrictives i que endureixen molt les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector.
Per tal de facilitar-vos la interpretació veureu que en lletra tatxada s'identifiquen aquelles parts que pretenen suprimir o variar, mentre en lletra vermella s'identifiquen aquelles parts que pretenen substituir o incorporar. Expandiu clicant sobre cada plataforma per obrir-lo en una pantalla gran, per tal de facilitar-vos la lectura.
Més que unes retallades, aquestes propostes suposen en la seva gran majoria un COP DE DESTRAL, que com sempre vesteixen de suposat compromís social vers les persones amb diversitat funcional; compromís que entenen només en fer recaure el pes de les restriccions pressupostàries, dèficits organitzatius i negligències en la gestió de les entitats sobre les condicions laborals.
Per altra banda, ens sembla evident que la seva única preocupació és la supervivència del seu propi estatus, deixant de banda els drets i necessitats de les persones amb discapacitat a qui diuen servir, així com els dels treballadors i treballadores, els i les quals suposadament són el seu primer actiu.
En primer lloc us presentem les propostes que perpetren per abordar el Conveni Col·lectiu d'EEE:En segon lloc us presentem la patètica proposta que en fan per al Conveni d'Associacions:


 En darrer lloc us adjuntem el despropòsit que ofereixen per al Conveni de Centres Especials de Treball, que inclou els Centres Ocupacionals i la Clàusula Addicional:ir arriba