divendres, 12 d’abril de 2013

CONVENIS VIGENTS

Afegim també en la barra lateral per tal que en pugueu accedir de manera permanent, un repositori amb els Convenis Col·lectius del Sector de la Diversitat Funcional Vigents.
 
En el cas del Conveni de Tallers (CET + CO) per a persones amb discapacitat psíquica s'adjunta, a més del conveni vigent publicat al 2005 (Quina vergonya!!!), les taules salarials que es van actualitzar el 2009 amb la signatura del pacte d'eficàcia limitada entre la Patronal i CCOO que va obrir la porta a l'acord per a la reordenació dels Convenis del sector. Sí, aquell mateix acord que l'actual Patronal no vol respectar.ir arriba