dilluns, 15 d’abril de 2013

SEGONA JORNADA DE NEGOCIACIONS CET I ASSOCIACIONS


5 d'abril de 2013. Segon dia negociació:                         
  •  de 10 a 12 Conveni Tallers per a persones amb discapacitat  

  •  de 12 a 14 Conveni d'Associacions

Assisteixen: Patronals (DINCAT- LA CONFEDERACIÓ)
                        Sindicats (UGT, CCOO)


==============================

El dia d'avui ha estat intens per la diversitat de temes tractats i que us passo a detallar:

1- Hem consensuat el model d'acord entre empresa i representants legals dels treballadors (RLT) per acollir-se a les condicions actuals per a les jubilacions parcials, sempre que es compleixin uns requisits.


Les patronals s'han compromès a enviar-lo a les vostres entitats perquè es pugui fer l'acord sense problemes per part de ningú.


2- CCOO hem plantejat que aquest acord és amb els representants dels treballadors però, en aquelles empreses que no hagi RLT hauríem de trobar algun mecanisme que donés el mateix dret a totes les persones treballadores. Ho hem resolt com a Comissió Negociadora de cadascun dels convenis que tenim oberts i hem fet un redactat que registrarem al Departament d'Ocupació i posteriorment a la delegació provincial del INSS. Com faltava alguna persona per firmar, no us puc enviar el model. Així el tingui us l'envio.


3- Hem iniciat la negociació del conveni de tallers repassant els articles des d'on el vam deixar l'últim dia però sense aprofundir per manca de temps. No tenim a destacar cap aspecte important.
Sindicats i patronals ens tornarem a veure el dia 26 d'abril on entrarem a debatre amb profunditat els articles "calents": formació, jornada, vacances, triennis, clàusula addicional,.......

Recordeu, el dia 25 d'abril tenim programada l'assemblea mensual de delegats i afiliats de CCOO.Tindrem oportunitat de treballar aquests aspectes de la negociació i elaborar i proposar respostes a les pretensions de les patronals.

4- A les 12 hem tractat una consulta a la comissió paritària del conveni d'associacions que ha finalitzat sense acord.

5- A les 13 hores hem continuat amb la revisió dels articles del conveni d'associacions per veure on estem d'acord . De la mateixa manera que a l'anterior negociació de conveni de tallers, no hem entrat en temes importants.

Els articles sense acord els tractarem el proper dia 7 de maig a les 15 hores


Estrella Gutiérrez Cid
ir arriba