divendres, 3 de maig de 2013

CONVENI DE TALLERS: NEGOCIACIÓ 26 D'ABRIL


26 d'abril de 2013. Tercer  dia negociació:   .  de 10 a  12  Conveni Tallers per a persones amb discapacitat
                        

Assisteixen: Patronals : DINCAT i LA CONFEDERACIÓ
                    Sindicats:   UGT i CCOO
La negociació ha anat com esperàvem. La patronal seguint la seva estratègia  d'altres convenis ha volgut expressar quins són els temes que necessariament haurem d'acordar o no podrem signar conveni. Aquests temes són:

1-  Jornada: la patronal proposa una regulació flexible, que és pugui treballar els 365 dies a l'any, inclosos dissabtes i diumenges. Volen la jornada del conveni estatal.

Aquesta proposta  de jornada haurà de donar resposta als 15 dies de permís retribuït laborables.

2- Antiguitat: la patronal no vol "fer-lo desaparèixer", vol canviar-lo per un concepte més "proactiu", més "modern". Per exemple, el proposat al conveni estatal.

Proposen que fem un monogràfic per parlar.

3- Subrogació: la patronal vol un redactat diferent al que ells ja van proposar a la seva plataforma. És el que regula el conveni estatal però volen fer canvis.

Proposen fer un altre monogràfic.

CCOO hem RESPOST:

1- Les argumentacions i necessitat de regulació especifica dels Centres Especials de Treball  que  està donant la patronal ens donen la raó en què hauríem de treballar en convenis diferents els CET i els Centres Ocupacionals.

2- Vam fer una pregunta. Si les patronals tenen tan clar quines són les seves necessitats   perquè no han presentat una proposta de conveni on reflecteixi ¡¡JA!! quines són aquestes propostes que els servirien?.

3- Moltes de les possibles propostes que indiquen cap on hauríem d'anar són aplicables a CET però no a Centres Ocupacionals (productivitat-producció) per tant haurem de fer propostes diferenciades per uns i per altres.

4- L'antiguitat és un concepte salarial, els treballadors el volen per què cobren més. Si trobem una manera que el 99'99 % de la gent el cobri sense que es digui "antiguitat", parlarem.

5- Una altra pregunta. Si es menciona tant el conveni estatal, vol dir això que les patronals catalanes volen anar a un conveni de regulació laboral estatal i no de regulació autonòmica?

La resposta patronal va ser que no es vol renunciar al conveni autonòmic.

Finalment, vam acordar que ens emplaçavem al dia 22 de maig per parlar d'aquests temes i, que la part social per un costat i la part patronal per un altra, intentarÍem donar resposta amb propostes a aquests temes plantejats i veure d'arribar a acords.


ir arriba