dimarts, 25 de juny de 2013

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA CONJUNTA COO I UGT


Dilluns de la setmana passada ens vam trobar CCOO i UGT per valorar conjuntament les propostes que ens han fet les patronals DINCAT I ECOM l'ultim dia de negociació del conveni de tallers.

Feta la valoració volem intentar de fer una contraproposta que desencalli l'estat de la negociació   i evitar que se'ns responsabilitzi del trencament de les negociacions.. Estem treballant en quina podria ser  i és per això que vam valorar que és també necessari fer una assemblea conjunta, de tots dos sindicats, per tal de presentar-vos-les i que les valorem amb tots i totes vosaltres.

És important que vingueu tota la gent possible. Volem que la gent de CCOO tingueu una veu molt representativa en tot el que allà es pugui valorar i decidir, ja que allò que acordem plegats ho traslladarem a les patronals.


Veureu que la convocatòria es fa pel dia 27 com teniem programada Hem canviat que, al mati  la farem a CCOO i a la tarda a UGT.

Tornem a reiterar la importància de la vostra presència i compromís en allò que es pugui decidir.


dilluns, 17 de juny de 2013

Propostes de CCOO per a la sostenibilitat del sistema de pensions

RESUM REUNIÓ NEGOCIACIÓ CONVENI TALLERS

10 de juny de 2013:  4rt  dia de negociació: 
                         


Assisteixen: Patronals (DINCAT- LA CONFEDERACIÓ)
                        Sindicats  (UGT, CCOO)

====================================================


DINCAT inicia la reunió de negociació explicant la raó per la que s'havia aplaçat la data de trobada prevista anteriorment.  

El 15 de maig han mantingut una trobada amb els seus associats per parlar de la situació del sector i de la marxa del conveni.  

A aquesta  reunió de titulars, es decideix plantejar-nos, a la part social, com objectius necessaris per la continuïtat del sector de Centres Especials de Treball:

1- Incrementar la jornada anual (com a minim a 24 hores anuals)
2- Regulació de la jornada en 365 dies a l'any, també dissabtes i diumenges
3- Treure l'antiguitat ja que estan ofegant als centres. Posar altres paràmetres
4- Els 15 dies laborables de permís retribuït han de desaparèixer
5- No vincular les taules salarials a l'IPC
6- Subrogacions: regular-les
7- Categories: treballar-les

Dels Centres Ocupacionals diuen que no han parlat


CCOO hem manifestat el nostre rebuig a aquestes pretensions i que això no són propostes de negociació: això és treure drets sense més.

CCOO hem manifestat que la sortida a un problema de sector no es soluciona fent-li pagar a una part d'aquest mateix sector tot el cost de les pèrdues que puguin tenir. Igual han de fer autocrítica i pensar que els problemes puguin ser de gestió, d'organització interna i del treball o d'estructures sobre dimensionades en algunes funcions d'estructura indirecta. En aquest cas les solucions han de venir per altres vies.

CCOO hem manifestat que si això ho plantegen,  en termes  "d'inamovible" no cal continuar i acabem la reunió.

CCOO hem dit que si el que volen és anar al conveni estatal que ho diguin 

CCOO diem que si el que volen és que no firmem conveni i deixar-lo caure  amb la pretensió de desprès demanar-nos fer un nou conveni autonòmic "a la seva mida", també que ho diguin. etc, etc....

Son moltes les coses que s'han dit  i moltes vegades però en essència el podem resumir

La patronal ha volgut matissar algun dels punts però en el fons ha continuat defensant al mateix.

La part social en conjunt hem estat en contra de les pretensions patronal 


La part social ens hem emplaçat a trobar-nos el dia 17 de juny per  valorar la situació conjuntament.

Amb la patronal ens tornarem a veure el 26 de junyRESUM REUNIÓ NEGOCIACIÓ CONVENI ESCOLES EDUCACIÓ ESPECIAL

7 de juny 2013.  4rt. dia negociació conveni escoles educació especial 

Assisteixen: Patronals (DINCAT- LA CONFEDERACIÓ)
                         Sindicats (UGT, CCOO, USOC USTEC)


La patronal DINCAT inicia la reunió explicant les raons per haver demanat un aplaçament de la trobada programada pel dia 3 de maig:  fer la consulta a les entitats associades sobre els temes plantejats a la mesa negociadora als sindicats i tenir legitimitat :

El que han acordat a DINCAT i ens has trasmès és:

1- Les taules salarials pel personal en pagament delegat han d'anar lligades als mòduls que assigni el departament d'ensenyament. Han de sortir de conveni.

2- El complement IT (baixes per malaltia) posar en conveni que estem  al que digui  en tot moment el departament.

3- Premi fidelitat proposen establir un redactat en conveni conforme queda en "suspensió" fins que el departament ho pagui.

4-Al Personal d'administració i serveis (PAS)   volen modificar la distribució de les vacances: proposen fer un mes a l'agost i la resta a establir per calendari laboral en cada centre.


Una vegada escoltada les seves posicions (que no són diferents a les que ja ens havien transmès el darrer dia de reunió), demanem un RECÉS la part social. 

Valorem, discutim i  transmetrem CONJUNTAMENT  tots 4 sindicats a les patronals:

1- Que nosaltres també hem fet les consultes pertinents a la nostre gent i ens havíem reunit tots 4 sindicats  per donar una resposta conjunta als plantejaments que ens van donar la patronal, l'ultim dia de reunió, el 12 d'abril. Aquesta resposta conjunta és:

- No renunciem a les taules salarials  en conveni
- No renunciem a mantenir el mateix articulat del complement IT a conveni
- Estem oberts  a parlar del premi de fidelitat en els termes pre-acordats l'estiu passat
2- Avui, i havent escoltat a les patronals, i després del recès, tots 4 sindicats CONJUNTAMENT responem:
- No renunciem a les taules salarials  a conveni. Volem les nostres taules salarials de referència
- No renunciem a l'articulat  del complement IT a conveni
- Estem oberts  a parlar del premi de fidelitat i valorar la proposta de "suspensió" que diu la patronal quan ens enviïn un redactat per estudiar-lo
- Estem oberts a consultar  i valorar la proposta de distribució de vacances pel personal del PAS
La  patronal manifesta que, en relació a les taules podrien  valorar la nostra proposta, si les taules de referència per al personal en pagament delegat són  les del 2009 i que, tota la resta de temes com ho plantegem, també veuen factible arribar-hi a un acord.

Els sindicats li demanem que l'ultractivitat del conveni també ha de modificar-la i deixar-la en els termes que es troba actualment en conveni. La patronal expressa que no tenen la voluntat de passar a conveni estatal.
La patronal és compromet a enviar-nos una nova proposta de redactat  de conveni amb aquestes modificacions, el dia 19 de juny.Tots 4 sindicats ens veurem el dia 20 de juny per valorar-la.

La mesa negociadora ens tornarem a veure el dia 26 de juny (patronals i sindicats) per continuar negociant i/o tancar acords.ir arriba