dilluns, 17 de juny de 2013

RESUM REUNIÓ NEGOCIACIÓ CONVENI ESCOLES EDUCACIÓ ESPECIAL

7 de juny 2013.  4rt. dia negociació conveni escoles educació especial 

Assisteixen: Patronals (DINCAT- LA CONFEDERACIÓ)
                         Sindicats (UGT, CCOO, USOC USTEC)


La patronal DINCAT inicia la reunió explicant les raons per haver demanat un aplaçament de la trobada programada pel dia 3 de maig:  fer la consulta a les entitats associades sobre els temes plantejats a la mesa negociadora als sindicats i tenir legitimitat :

El que han acordat a DINCAT i ens has trasmès és:

1- Les taules salarials pel personal en pagament delegat han d'anar lligades als mòduls que assigni el departament d'ensenyament. Han de sortir de conveni.

2- El complement IT (baixes per malaltia) posar en conveni que estem  al que digui  en tot moment el departament.

3- Premi fidelitat proposen establir un redactat en conveni conforme queda en "suspensió" fins que el departament ho pagui.

4-Al Personal d'administració i serveis (PAS)   volen modificar la distribució de les vacances: proposen fer un mes a l'agost i la resta a establir per calendari laboral en cada centre.


Una vegada escoltada les seves posicions (que no són diferents a les que ja ens havien transmès el darrer dia de reunió), demanem un RECÉS la part social. 

Valorem, discutim i  transmetrem CONJUNTAMENT  tots 4 sindicats a les patronals:

1- Que nosaltres també hem fet les consultes pertinents a la nostre gent i ens havíem reunit tots 4 sindicats  per donar una resposta conjunta als plantejaments que ens van donar la patronal, l'ultim dia de reunió, el 12 d'abril. Aquesta resposta conjunta és:

- No renunciem a les taules salarials  en conveni
- No renunciem a mantenir el mateix articulat del complement IT a conveni
- Estem oberts  a parlar del premi de fidelitat en els termes pre-acordats l'estiu passat
2- Avui, i havent escoltat a les patronals, i després del recès, tots 4 sindicats CONJUNTAMENT responem:
- No renunciem a les taules salarials  a conveni. Volem les nostres taules salarials de referència
- No renunciem a l'articulat  del complement IT a conveni
- Estem oberts  a parlar del premi de fidelitat i valorar la proposta de "suspensió" que diu la patronal quan ens enviïn un redactat per estudiar-lo
- Estem oberts a consultar  i valorar la proposta de distribució de vacances pel personal del PAS
La  patronal manifesta que, en relació a les taules podrien  valorar la nostra proposta, si les taules de referència per al personal en pagament delegat són  les del 2009 i que, tota la resta de temes com ho plantegem, també veuen factible arribar-hi a un acord.

Els sindicats li demanem que l'ultractivitat del conveni també ha de modificar-la i deixar-la en els termes que es troba actualment en conveni. La patronal expressa que no tenen la voluntat de passar a conveni estatal.
La patronal és compromet a enviar-nos una nova proposta de redactat  de conveni amb aquestes modificacions, el dia 19 de juny.Tots 4 sindicats ens veurem el dia 20 de juny per valorar-la.

La mesa negociadora ens tornarem a veure el dia 26 de juny (patronals i sindicats) per continuar negociant i/o tancar acords.ir arriba