dilluns, 17 de juny de 2013

RESUM REUNIÓ NEGOCIACIÓ CONVENI TALLERS

10 de juny de 2013:  4rt  dia de negociació: 
                         


Assisteixen: Patronals (DINCAT- LA CONFEDERACIÓ)
                        Sindicats  (UGT, CCOO)

====================================================


DINCAT inicia la reunió de negociació explicant la raó per la que s'havia aplaçat la data de trobada prevista anteriorment.  

El 15 de maig han mantingut una trobada amb els seus associats per parlar de la situació del sector i de la marxa del conveni.  

A aquesta  reunió de titulars, es decideix plantejar-nos, a la part social, com objectius necessaris per la continuïtat del sector de Centres Especials de Treball:

1- Incrementar la jornada anual (com a minim a 24 hores anuals)
2- Regulació de la jornada en 365 dies a l'any, també dissabtes i diumenges
3- Treure l'antiguitat ja que estan ofegant als centres. Posar altres paràmetres
4- Els 15 dies laborables de permís retribuït han de desaparèixer
5- No vincular les taules salarials a l'IPC
6- Subrogacions: regular-les
7- Categories: treballar-les

Dels Centres Ocupacionals diuen que no han parlat


CCOO hem manifestat el nostre rebuig a aquestes pretensions i que això no són propostes de negociació: això és treure drets sense més.

CCOO hem manifestat que la sortida a un problema de sector no es soluciona fent-li pagar a una part d'aquest mateix sector tot el cost de les pèrdues que puguin tenir. Igual han de fer autocrítica i pensar que els problemes puguin ser de gestió, d'organització interna i del treball o d'estructures sobre dimensionades en algunes funcions d'estructura indirecta. En aquest cas les solucions han de venir per altres vies.

CCOO hem manifestat que si això ho plantegen,  en termes  "d'inamovible" no cal continuar i acabem la reunió.

CCOO hem dit que si el que volen és anar al conveni estatal que ho diguin 

CCOO diem que si el que volen és que no firmem conveni i deixar-lo caure  amb la pretensió de desprès demanar-nos fer un nou conveni autonòmic "a la seva mida", també que ho diguin. etc, etc....

Son moltes les coses que s'han dit  i moltes vegades però en essència el podem resumir

La patronal ha volgut matissar algun dels punts però en el fons ha continuat defensant al mateix.

La part social en conjunt hem estat en contra de les pretensions patronal 


La part social ens hem emplaçat a trobar-nos el dia 17 de juny per  valorar la situació conjuntament.

Amb la patronal ens tornarem a veure el 26 de junyir arriba