dijous, 31 d’octubre de 2013

Recollida de signatures per un conveni d'Educació Especial digne!

UGT i USO volen donar donat suport a les patronals i ens convoquen per formalitzar la signatura de conveni el proper dia 7 de novembre.

La signatura d’aquest Conveni ens condemnaria a perdre diners i poder adquisitiu ara i en el futur. Significa lliurar un xec en blanc que acabaren pagant els propis treballadors i treballadores.  

Us demanem que convoqueu assemblea al vostre centre per a debatre si aquest és el conveni que ens mereixem. Us demanem que rebutgeu aquest conveni i ens feu arribar l'acta de l'Assemblea que podeu trobar aquí (+). També podeu omplir el següent formulari, amb les dades del centre (es mantindrà absoluta confidencialitat)


Recollida de signatures:

  Imatge sense llegenda


  Els treballadors i treballadores del centre d’Educació Especial...:  Localitat:  Email de contacte:  Reunits en Assemblea el dia...


  Volem manifestar que:

  •Defensem la pròrroga del Conveni Col•lectiu vigent.
  •Considerem que la vinculació de les nostres retribucions i les taules salarials del personal docent i tècnic d’Educació Especial als Pressupostos de la Generalitat vulnera el nostre dret a la negociació col•lectiva. Aquesta modificació del Conveni ens aboca a una situació d’incertesa i indefensió davant les retallades que volen aplicar-se en el Pressupostos i que afectaran al sistema de finançament de les Escoles d’Educació Especial.
  •Entenem que la suspensió temporal del premi de fidelitat dels treballadors i treballadores suposa la renúncia a una retribució salarial sense cap mena de contrapartida als treballadors i treballadores i obre la porta a la seva extinció.

  Diem NO a la firma del conveni d'escoles d'educació especial proposat per la Patronal DINCAT I ECOM.


  Nom, cognoms i email de contacte de les persones que donen suport a aquest Manifest
  Es garanteix l'absoluta confidencialitat


  Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que és titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CS CONC). També seran incorporades a un fitxer de la Federació d'Educació, sector al que pertany l'empresa en la que treballes. La finalitat del tractament de les teves dades en aquests fitxers és donar suport al Manifest "VOLEM UN CONVENI DIGNE d'Educació Especial". A més, aquestes dades podran servir per a enviar-te informació sobre temes d'interés sindical i laboral. Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, d'oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada de la fotocopia del teu D.N.I. i indicant "PROTECCIÓ DE DADES", al domicili de la CS CONC, situat a Via Laietana, 16, 08003 de Barcelona, per al fitxer de la CS CONC i de la Federació d'Educació,. Si tens algun dubte pots enviar un correu electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.700

dimecres, 30 d’octubre de 2013

Diem NO a la signatura del Conveni d'Escoles d'Educació Especial

Via CCOO Educació

Per un plat de llenties...


La Patronal troba complicitats en les retallades presents i futures als treballadors i treballadores. Ens equiparen en les retallades però no en els salaris.

La patronal i els sindicats, a excepció de CCOO,  donen per tancada la “negociació”, és a dir l’acceptació de TOTES les propostes de la Patronal.

CCOO diem NO a la signatura del Conveni d'Escoles d'Educació Especial proposat per la Patronal DINCAT I ECOM.


La resta de sindicats representatius a la mesa negociadora han donat suport a les patronals i ens convoquen per formalitzar la signatura de conveni el proper dia 7 de novembre.
Afirmem que, l'acceptació d'aquest conveni permet protegir els titulars de l’impagament del teu sou, i al Govern li deixa mans lliures per modificar lleis o normatives que li permetin pagar menys als treballadors i treballadores de les escoles.
Ens manifestem en contra de la neutralització de la negociació col·lectiva dels nostres salaris i les nostres condicions laborals.
No trobem explicació a quina estratègia sindical obeeix l'acceptació per conveni de retallades de sous tant a personal de pagament delegat com a personal de pagament directe.
No estem d’acord amb la inaplicació del premi de fidelitat de manera extensiva a personal en pagament directe i pagament delegat.
CCOO volem alertar que aquests dies l’Administració està imposant una nova retallada a tots els treballadors i les treballadores públics de Catalunya. La signatura d’aquest Conveni ens condemnaria a perdre diners i poder adquisitiu ara i en el futur. Significa lliurar un xec en blanc que acabaren pagant els propis treballadors i treballadores.

Paga la pena la signar aquest conveni?

És que els professionals d'aquest sector no hem fet prou i no fem prou per les nostres escoles i alumnat que ens mereixem ser espoliats econòmicament i dels nostres drets tant per l'administració com per les patronals de iniciativa social?
I tot plegat per què? Per no anar al conveni estatal? Qui obliga anar al conveni estatal?
Per problemes econòmics d'algunes escoles? Qui gestiona i com gestiona les escoles que funcionen malament?RESUM DE LA DARRERA REUNIÓ DEL CONVENI D'ASSOCIACIONS

Via: CCOO Educació

A la darrera reunió negociadora del passat dia 21 d'octubre, la patronal va donar resposta a la plataforma presentada conjuntament per la part social en l'anterior dia de negociació. 

La patronal inicia la reunió dient que tres línies vermelles dificulten arribar a un acord:

1.     La patronal demana la congelació salarial per tots els anys, les seves entitats no poden acceptar increments salarials. La part social demanava increments salarials mínims per cada any des de 2010 fins 2014.
2.     La patronal diu que no és sostenible ni possible el cost de les antiguitats amb els preus establerts a conveni. La part social demanava mantenir l'antiguitat com està al conveni.
3.     La patronal entén que s'ha de regular la compensació dels dies d'estiu i vacances que s’hagin de treballar però amb una altra formulació. La part social demanava una distribució compensatòria i gradual en el cas de fer dies de vacances fora del període estival.

La part social després d'un recés responem CONJUNTAMENT amb la proposta següent:
1.     Increments salarials. Proposem dos possibles alternatives per que la patronal n’esculli una:
a)     Demanem un increment salarial per cada any, el 2014 i el 2015, d'un 3%. Valoraríem la inaplicació temporal de la generació i cobrament de nous triennis durant aquest període de vigència del conveni.
b)     Demanem l’1% d'increment salarial per cada any, 2014 i 2015 i valoraríem la reducció temporal del 50% del preu de cada trienni nou que es generi.
2.     La compensació dels dies de vacances fets fora d'estiu a un 50% d'increment el preu/hora.
Compromís de prorrogar la durada de la negociació de conveni per tal d'aturar la possible ultraactivitat
S'obre un temps de discussió i aclariments.
Finalment, cadascuna de les parts acordem valorar la situació de la negociació amb la nostra gent per tal de poder donar resposta el 13 de novembre. Ens comprometem a elaborar un escrit de pròrroga de la negociació fins al setembre i registrar-lo al departament d'Empresa i Ocupació.dilluns, 28 d’octubre de 2013

Consulta als treballadors/es dels centres especials de treball i centres ocupacionals‏

El passat dia 24 d'octubre, vam realitzar dos assemblees d'afiliats/des, treballadors/es, i delegats/des de Centres Especials de Treball i Centres Ocupacionals.
Vam debatre l'ultima proposta treballada a la mesa negociadora de conveni i es va acordar que, per tal de recollir el màxim d'opinions al respecte, tothom farà consultes als treballadors i treballadores del seu centre i em fariau arribar la resposta abans de les 12 de la nit del dia 30.

El dia 31 tenim convocatòria de mesa negociadora i haurem de donar resposta a les patronals.

La proposta que teniu que valorar  és:

En els Centres Especials de Treball s'aplicaria durant un any i  mitjançant un acord fora de conveni entre patronals i sindicats el següent,

1) Jornada:
Grup
Jornada
1 a 7
1730 hores
8 a 11
1623'5 hores

2) No aplicació de la interpretació feta per  la comissió paritària en relació a la recuperació de la jornada dels 15 dies de permís retribuït.
3) Congelació salarial fins el 2013 però haurem de parlar d'increment 2014
4) Treballar 5 dels 15 dies laborables de permís retribuït sense cap contraprestació
5) A canvi,  la pròrroga de conveni per un any i compromís de continuar les negociacions
===================================================================
La resposta ha de ser UNA d'aquestes :

- SI ACCEPTEM MAJORITÀRIAMENT AQUESTA PROPOSTA
- NO ACCEPTEM MAJORITÀRIAMENT AQUESTA PROPOSTA

No és una negociació al uso. 
És donar-nos una pròrroga d'un any per continuar negociant.
És participar en la solució dels  problemes econòmics de les entitats   cedint hores de treball per un any. 
Es prega ens feu arribar el vostre parer, considerant que el posicionament en relació a sí s'accepta o no s'accepta l'acord ha de fer referència a l'opinió majoritària dels treballadors i treballadores dels vostres centres de treball, no tant en relació a opinions particulars, donat que allò que hem de copsar és el sentir majoritari.

Podeu dirigir les vostres respostes a: egutierrez@ccoo.cat


Sobre la vigencia del Conveni d'Escoles d'Educacio Especial‏

CCOO entenem i defensem que l'actual Conveni Col·lectiu de treballadors i treballadores d'Escoles Especials està vigent a partir de diverses argumentacions jurídiques entre les que cal destacar la interpertació de l'article 4 del propi conveni, la Llei de Reforma Laboral 3/2012, l'article 86.3 de l'Estatut dels Treballadors així com diverses sentències judicials.


CCOO entenem que continuarà vigent mentres no es firmi un altra conveni diferent


Podeu llegir-ne més a,

REALMENT ESTÀ EN PERILL LA VIGÈNCIA DE L'ACTUAL CONVENI?Salutacions i què un bon conveni no deixi de ser-ho!!dimecres, 23 d’octubre de 2013

Campanya Discapacitat En LLuita

Tots i totes esteu convidats i convidades a posar de manifest cada dijous en els nostres centres de treball la nostra disconformitat amb el tractament que les patronals del sector estan donant a les diferents negociacions de convenis col·lectius que encara tenim obertes: Escoles d'Educació Especial, Associacions i Tallers.

Els nostres amics i amigues del CO Calldetenes de Sant Tomàs es prenen molt seriosament aquest compromís i ja és la segona foto que ens envien dels seus dijous reivindicatius


Com ells i elles mateixes ens diuen: "Com veureu, cada dia som més i ja hi ha comanda de moltes més samarretes!"
dimarts, 15 d’octubre de 2013

PROPOSTA DE PREACORD CONVENI DE TALLERS

El passat dijous 10 d'octubre es va mantenir Negociació del Conveni de Tallers per a Persones amb Discapacitat Psíquica.

Donada la dificultat que ens estem trobant per anar tancant acords que ens apropin a la signatura del Conveni, CCOO va proposar en la reunió anterior signar un pacte, de vigència limitada, en relació a la jornada anual a canvi de prorrogar la vigència de l'actual conveni en la resta d'articulats durant un any més.

Entenem que una proposta d'aquesta mena ens permet desbloquejar temporalment l'actual situació d'impàs i bloqueig de la negociació, esvair possibles fantasmes i malinterpretacions sobre la suposada caiguda del Conveni al finalitzar, a finals de l'octubre en curs, el marge de negociació que contempla la darrerar Reforma de la negociació col·lectiva, i continuar treballant en la negociació d'un conveni veritablement útil per a totes les parts i molt més satisfactori i en sintonia amb les nostres propostes de futur i les estratègies que plegats hem anat definint per a la vertebració del sector.
Per altra banda, donat que de totes les propostes que en els darres mesos havia fet la Patronal (propostes com l'augment de jornada fins a 1730 hores per a totes les categories, habilitar com a laborables els 365 dies, desaparició del 15 dies,... que bé coneixeu i que podeu consultar en el resum de la negociació corresponent al 10 de juny de 2013) ens havíem centrat en la dicussió sobre alguns punts referents a la jornada laboral, ens vam proposar cercar de tancar un pacte temporal (per 1 any) en aquest àmbit a canvi de mantenir la vigència del Conveni durant 1 any més en la resta d'articulat.

Això permet que, malgrat durant un any pugui ser d'aplicació un determinat acord de modificació en relació a la jornada laboral, la base de negociació continuen sent les condicions de jornada vigents.

Però ha de quedar clar que això és només un PREACORD, el qual entenem que ha de ser ratificat o no per les corresponents assemblees i per l'opinió dels treballadors i treballadores afectats i afectades en els centres de treball.

Per aquesta raó, i donada la importància del contingut, us emplacem a participar molt activament en les assemblees convocades per al proper dijous 24 d'octubre, i que aporteu el sentir de la vostra gent.

1ª convocatòria assemblea, dijous 24 d'octubre de 10 a 12 hores, Sala 13, Via Laietana.
2ª convocatòria assemblea, dijous 24 d'octubre de 18 a 20 hores, Sala 13, Via Laietana.


Uns adjuntem el document en el qual s'expliciten els termes del preacord, així com les pretensions inicials de la Patronal i la proposta que la part social vam aportar a partir dels resultats de les assembles de finals de juny de 2013.

dimecres, 9 d’octubre de 2013

CONSULTA CIUTADANA PER L'EDUCACIÓ

Clica per accedir a la consulta

Quins són els motius que existeixen per realitzar la Consulta Ciutadana per l'Educació?

El Govern central i la Generalitat de Catalunya han realitzat i segueixen realitzant retallades en educació que s'argumenten per la situació econòmica actual, però que, segons el parer de la majoria de la Comunitat Educativa, estan tenint greus repercussions en el sistema educatiu, les quals seran encara molt més perjudicials a mitjà i llarg termini si aquestes retallades es mantenen o, fins i tot, si s'incrementen.

A més, el Govern central està duent a terme una sèrie de reformes, com la LOMCE o el Reial decret de Beques, que, segons el parer de la majoria de la Comunitat Educativa, danyant l'educació pública, suposen la volta a un sistema basat en la selecció de l'alumnat perquè el progrés en els estudis estigui condicionat, amb caràcter general, al nivell social i a les possibilitats econòmiques de les seves famílies, expulsant del sistema a tota aquella persona que no encaixa en un perfil prefixat per qüestions ideològiques.

No obstant això, els Governs causants de la situació descrita han tractat d'ignorar fins al moment l'opinió dels ciutadans que, en la seva immensa majoria, rebutgen tant les retallades com les polítiques que els sustenten i les reformes que s'estan plantejant i realitzant en el nostre sistema educatiu.

Les entitats que promovem la Consulta pensem que ha arribat el moment de recollir, de forma directa, l'opinió dels ciutadans i demostrar que les posicions mantingudes per aquesta en defensa dels drets dels ciutadans estan basades en aquesta opinió. Amb això, s'intenta canviar la forma actual de governar-nos, aturant les retallades i iniciant el procés de revertir tots els canvis i retallades que s’han realitzat en els últims anys i frenant les reformes antisocials que estan engegades.


Consulta ciutadana per l'Educació

NOVA TROBADA CONVENI DE TALLERS

Demà, a la seu de DINCAT (Joan Güell, 92), a partir de les 15 hores, reunió amb la Patronal i UGT per a la negociació del Conveni de Tallers.

Anem amb l'ànim disposat al diàleg i esperant una resposta a la nostra proposta de signar un acord en els termes acordats a l'assemblea i ampliar la vigència de l'actual conveni per donar-nos més marge per treballar per un veritable conveni de futur.

dimarts, 8 d’octubre de 2013

CONSULTA SOBRE SIGNATURA DEL CONVENI ESCOLES EDUCACIO ESPECIAL‏


NO VOLEM UN CONVENI DE RENÚNCIES

Com ja deveu saber, en breu els sindicats serem convocats a la mesa negociadora de les escoles d'educació especial. CCOO haurem de pronunciar-nos en relació a la signatura de la proposta de conveni feta per la Patronal.

La pretensió de la Patronal des del primer dia no ha estat negociar. Per contra, ha volgut buidar de responsabilitats salarials als titulars de les empreses on treballem i a l'administració competent.

Perdem molt! ... i no guanyem res! 


Segons CCOO, perdem possibilitats de negociar les taules salarials, els triennis, el premi de fidelitat... i sense aquesta possibilitat els treballadors i les treballadores d'educació especial perdem drets i empitjoren les nostres condicions laborals... 

També es perd l'entitat d'un conveni què històricament ha volgut reconèixer la qualitat humana i professional del conjunt de les persones treballadores de les nostres escoles amb un conveni al mateix nivell de qualitat.

I què guanyem?... Segons la Patronal i la resta de sindicats guanyem l'ultractivitat del conveni. Aprofitant la situació, s'argumenta amb  la por d'anar a un conveni estatal... S'utilitza el discurs de la por per justificar les retallades i les renúncies als nostres drets recollides al conveni, i que amb tantes lluites i sacrificis ens havia costat guanyar i mantenir. Però insistim: sentències juridiques recents ens donen la raó. No te fonament jurídic voler aplicar aquestes retallades, que només beneficien a la Patronal, i van en contra dels nostres drets com a treballadors!

Sumeu els suposats guanys. Resteu les retallades que imposen... i valoreu  si en vista al resultat val la pena donar el CONSENTIMENT a aquest Conveni !!!

CCOO seguirem lluitant per tots els mitjans possibles, i sempre al costat dels treballadors i treballadores a qui representem, per un conveni digne, unes millores professionals i laborals... 

DEMANEM LA VOSTRA OPINIÓ...

És per tot plegat que us adrecem la consulta electrònica que trobareu al final d'aquesta entrada  i per tal de poder tenir la vostra opinió al respecte.

NO VOLEM UN CONVENI DE RENÚNCIES

Les patronals de l'Educació Especial proposen un conveni que no inclou ni taules salarials i que a més treu el premi de fidelitat.-El conveni renuncia a la negociació de les nostres taules salarials.
-El conveni ens treu el premi de fidelitat.

Des de CCOO volem trobar una sortida negociada i consensuada amb la resta de sindicats als conflictes generats al nostre sector. 
CCOO ens vam manifestar en contra de la proposta de redactat de l'article 12: Els salaris del personal en pagament delegat, “serà el que anualment s’estableixi als mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal publicats a la Llei de Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya o normativa que la substitueixi”. 

L'acceptació d'aquest redactat permet que el conveni serveixi per protegir els titulars del pagament del teu sou, i al Govern li deixa mans lliures per modificar lleis o normatives que li permetin pagar menys. Tanmateix neutralitza el dret a la negociació col•lectiva de taules salarials.
Conseqüència, INDEFENSIÓ PELS TREBALLADORS I TREBALLADORES de l'educació especial
-CCOO volem negociar els nostres salaris.
-CCOO no volem perdre el premi de fidelitat.
-CCOO no volem un conveni de renúncies

ir arriba