dilluns, 28 d’octubre de 2013

Consulta als treballadors/es dels centres especials de treball i centres ocupacionals‏

El passat dia 24 d'octubre, vam realitzar dos assemblees d'afiliats/des, treballadors/es, i delegats/des de Centres Especials de Treball i Centres Ocupacionals.
Vam debatre l'ultima proposta treballada a la mesa negociadora de conveni i es va acordar que, per tal de recollir el màxim d'opinions al respecte, tothom farà consultes als treballadors i treballadores del seu centre i em fariau arribar la resposta abans de les 12 de la nit del dia 30.

El dia 31 tenim convocatòria de mesa negociadora i haurem de donar resposta a les patronals.

La proposta que teniu que valorar  és:

En els Centres Especials de Treball s'aplicaria durant un any i  mitjançant un acord fora de conveni entre patronals i sindicats el següent,

1) Jornada:
Grup
Jornada
1 a 7
1730 hores
8 a 11
1623'5 hores

2) No aplicació de la interpretació feta per  la comissió paritària en relació a la recuperació de la jornada dels 15 dies de permís retribuït.
3) Congelació salarial fins el 2013 però haurem de parlar d'increment 2014
4) Treballar 5 dels 15 dies laborables de permís retribuït sense cap contraprestació
5) A canvi,  la pròrroga de conveni per un any i compromís de continuar les negociacions
===================================================================
La resposta ha de ser UNA d'aquestes :

- SI ACCEPTEM MAJORITÀRIAMENT AQUESTA PROPOSTA
- NO ACCEPTEM MAJORITÀRIAMENT AQUESTA PROPOSTA

No és una negociació al uso. 
És donar-nos una pròrroga d'un any per continuar negociant.
És participar en la solució dels  problemes econòmics de les entitats   cedint hores de treball per un any. 
Es prega ens feu arribar el vostre parer, considerant que el posicionament en relació a sí s'accepta o no s'accepta l'acord ha de fer referència a l'opinió majoritària dels treballadors i treballadores dels vostres centres de treball, no tant en relació a opinions particulars, donat que allò que hem de copsar és el sentir majoritari.

Podeu dirigir les vostres respostes a: egutierrez@ccoo.cat


ir arriba