dimarts, 15 d’octubre de 2013

PROPOSTA DE PREACORD CONVENI DE TALLERS

El passat dijous 10 d'octubre es va mantenir Negociació del Conveni de Tallers per a Persones amb Discapacitat Psíquica.

Donada la dificultat que ens estem trobant per anar tancant acords que ens apropin a la signatura del Conveni, CCOO va proposar en la reunió anterior signar un pacte, de vigència limitada, en relació a la jornada anual a canvi de prorrogar la vigència de l'actual conveni en la resta d'articulats durant un any més.

Entenem que una proposta d'aquesta mena ens permet desbloquejar temporalment l'actual situació d'impàs i bloqueig de la negociació, esvair possibles fantasmes i malinterpretacions sobre la suposada caiguda del Conveni al finalitzar, a finals de l'octubre en curs, el marge de negociació que contempla la darrerar Reforma de la negociació col·lectiva, i continuar treballant en la negociació d'un conveni veritablement útil per a totes les parts i molt més satisfactori i en sintonia amb les nostres propostes de futur i les estratègies que plegats hem anat definint per a la vertebració del sector.
Per altra banda, donat que de totes les propostes que en els darres mesos havia fet la Patronal (propostes com l'augment de jornada fins a 1730 hores per a totes les categories, habilitar com a laborables els 365 dies, desaparició del 15 dies,... que bé coneixeu i que podeu consultar en el resum de la negociació corresponent al 10 de juny de 2013) ens havíem centrat en la dicussió sobre alguns punts referents a la jornada laboral, ens vam proposar cercar de tancar un pacte temporal (per 1 any) en aquest àmbit a canvi de mantenir la vigència del Conveni durant 1 any més en la resta d'articulat.

Això permet que, malgrat durant un any pugui ser d'aplicació un determinat acord de modificació en relació a la jornada laboral, la base de negociació continuen sent les condicions de jornada vigents.

Però ha de quedar clar que això és només un PREACORD, el qual entenem que ha de ser ratificat o no per les corresponents assemblees i per l'opinió dels treballadors i treballadores afectats i afectades en els centres de treball.

Per aquesta raó, i donada la importància del contingut, us emplacem a participar molt activament en les assemblees convocades per al proper dijous 24 d'octubre, i que aporteu el sentir de la vostra gent.

1ª convocatòria assemblea, dijous 24 d'octubre de 10 a 12 hores, Sala 13, Via Laietana.
2ª convocatòria assemblea, dijous 24 d'octubre de 18 a 20 hores, Sala 13, Via Laietana.


Uns adjuntem el document en el qual s'expliciten els termes del preacord, així com les pretensions inicials de la Patronal i la proposta que la part social vam aportar a partir dels resultats de les assembles de finals de juny de 2013.

ir arriba