dimecres, 30 d’octubre de 2013

RESUM DE LA DARRERA REUNIÓ DEL CONVENI D'ASSOCIACIONS

Via: CCOO Educació

A la darrera reunió negociadora del passat dia 21 d'octubre, la patronal va donar resposta a la plataforma presentada conjuntament per la part social en l'anterior dia de negociació. 

La patronal inicia la reunió dient que tres línies vermelles dificulten arribar a un acord:

1.     La patronal demana la congelació salarial per tots els anys, les seves entitats no poden acceptar increments salarials. La part social demanava increments salarials mínims per cada any des de 2010 fins 2014.
2.     La patronal diu que no és sostenible ni possible el cost de les antiguitats amb els preus establerts a conveni. La part social demanava mantenir l'antiguitat com està al conveni.
3.     La patronal entén que s'ha de regular la compensació dels dies d'estiu i vacances que s’hagin de treballar però amb una altra formulació. La part social demanava una distribució compensatòria i gradual en el cas de fer dies de vacances fora del període estival.

La part social després d'un recés responem CONJUNTAMENT amb la proposta següent:
1.     Increments salarials. Proposem dos possibles alternatives per que la patronal n’esculli una:
a)     Demanem un increment salarial per cada any, el 2014 i el 2015, d'un 3%. Valoraríem la inaplicació temporal de la generació i cobrament de nous triennis durant aquest període de vigència del conveni.
b)     Demanem l’1% d'increment salarial per cada any, 2014 i 2015 i valoraríem la reducció temporal del 50% del preu de cada trienni nou que es generi.
2.     La compensació dels dies de vacances fets fora d'estiu a un 50% d'increment el preu/hora.
Compromís de prorrogar la durada de la negociació de conveni per tal d'aturar la possible ultraactivitat
S'obre un temps de discussió i aclariments.
Finalment, cadascuna de les parts acordem valorar la situació de la negociació amb la nostra gent per tal de poder donar resposta el 13 de novembre. Ens comprometem a elaborar un escrit de pròrroga de la negociació fins al setembre i registrar-lo al departament d'Empresa i Ocupació.ir arriba