dilluns, 4 de novembre de 2013

Resum reunió conveni tallers del dia 31 d'octubre

Les patronals van manifestar què, consultada la seva gent, es manifestaven a favor dels punts que vam tractar l'últim dia. Aspectes que afectarien només a CET:
1) Incrementar la jornada 26 hores /any per a totes les categories
2) No aplicació de la interpretació de la comissió paritària en relació a la jornada dels 15 dies de permís retribuït
3) Congelació salarial fins el 2013 però haurem de parlar d'increment 2014
4) Treballar 5 dels dies de permís retribuït sense compensació
5)Pròrroga del conveni per continuar negociant-lo per un any
La patronal ens demana incorporar a l'acord un redactat sobre la subrogació de treballadors i treballadores
La part social després d'un recés responem CONJUNTAMENT:
  1. Que Una vegada havíem fet les consultes al conjunt de treballadors i treballadores a qui li afecta aquest conveni, la gran majoria de les persones que havien participat, s'havien pronunciat a favor de la firma de l'acord, per tal de conseguir mes temps per la negociació  d'aquest conveni
  2. En relació a la petició d'incorporar un redactat que parli sobre subrogació, la part social es manifesta d'acord. Restem a l'espera de veure el redactat definitiu
Finalment acordem firmar l'acta d'aquesta reunió i registrar-la al Departament d'Empresa i Ocupació on queda constància de la voluntat de les parts per a la continuïtat de les negociacions


Quedem per acordar i firmar l'acord definitiu el pròxim dia 21 de novembre

ir arriba