dilluns, 18 de novembre de 2013

RESUM REUNIÓ MESA NEGOCIADORA CONVENI ASSOCIACIONS‏
El passat dimecres 13 de novembre es va mantenir COMISSIÓ NEGOCIADORA del CONVENI col·lectiu de treball de Catalunya d’Associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitats.Es tractava que les patronals donessin resposta a les propostes que la part social vam explicitar l'anterior de reunió. Recordeu que es van plantejar dues possibles alternatives, de manera que la Patronal s'havia de pronunciar i escollir una d'elles:

a- Demanem un increment salarial per cada any, el 2014 i el 2015, d'un 3%. En aquest cas valoraríem la inaplicació temporal de la generació i cobrament de nous triennis durant aquest període de vigència del conveni.
b- Demanem l’1% d'increment salarial per cada any 2014 i 2015 i valoraríem la reducció temporal del 50% del preu de cada trienni nou que es generi.
A més,
- La compensació dels dies de vacances fets fora del periode d'estiu cobrar-lo a un 50% d'increment el preu/hora 
- Compromís de prorrogar la durada de la negociació de conveni per tal d'aturar la possible ultraactivitat.
La resposta PATRONAL ha respost que no poden acceptar el que proposem i plantegen una congelació fins el 2016 i la desaparició dels triennis.
Li hem demanat que ens donin resposta al conjunt del conveni proposat per la part social,  què s'acceptaria i què no en la seva totalitat.
En uns dies ens el faran arribar.
que hem firmat una pròrroga per continuar les negociacions fins el 15 de febrer
En breu us convocarem a persones  que us apliquen aquest conveni per valorar la proposta i resposta a donar el dia 4 de desembre a la patronal

ir arriba