dijous, 4 de desembre de 2014

Jornada sobre el Projecte REPARTIR: La gestió de la diversitat a les empreses (5/12/2014)

Projecte Repartir: LA GESTIÓ DE LA DIVERSITAT A LES EMPRESES

REPARTIR Project. "European Practices of Diversity Management"

Divendres, 5 de desembre de 2014
sales 11, 12 i 13
CCOO de Catalunya
Via Laietana, 16.  BarcelonaLa jornada comptarà amb la participació del catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UAB, Eduardo Rojo Torrecilla


PROJECTE REPARTIR: JORNADA SOBRE GESTIÓ DE LA DIVERSITAT A LES EMPRESES

El Projecte Repartir, promogut per la CISL, amb la col·laboració d’organitzacions sindicals de Grècia, França, Espanya, Alemanya, Bulgària, Polònia i Romania, entre d’elles CCOO de Catalunya, busca reforçar la capacitat de les organitzacions sindicals per donar resposta als reptes que els planteja la inclusió activa dels treballadors i les treballadores i la gestió de la diversitat en les empreses, amb l’objectiu de promoure un àmbit de treball inclusiu, que afavoreixi i valoritzi l’expressió de les diferents experiències, diversitats i identitats de les persones. 

En aquest sentit, el projecte, entre d’altres actuacions, cerca promoure accions transnacionals de formació i informació per a les organitzacions sindicals sobre la inclusió activa en el mercat de treball i la societat, però també el coneixement i la millora de les iniciatives de gestió de la diversitat ja existents en l’àmbit europeu.  


En el marc del projecte, aquesta sessió formativa cerca donar difusió del projecte al conjunt dels agents sindicals implicats, però també analitzar els reptes vinculats a la gestió de la diversitat en les empreses en temps de crisi i presentar els nous materials de sensibilització elaborats per afavorir la lluita contra la discriminació i la igualtat d’oportunitats, que és l’objectiu fonamental de qualsevol actuació adreçada a gestionar la diversitat present en els nostres centres de treball veure arxiu 


PROGRAMA

Organitza:

11 - 11.30 h Presentació de la proposta didàctica de la campanya Desmuntant prejudicis. Carles Bertran, responsable de Migracions de CCOO de Catalunya i director del CITE

11.30 - 13.30 h Immigració i món del treball: la gestió de la diversitat a les empreses. Eduardo Rojo
Torrecilla, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona

13.30 h Cloenda. Ricard Bellera Kirchhof, secretari d’Internacional, Migracions i Cooperació de CCOO de Catalunya


Divendres, 5 de desembre de 2014
sales 11, 12 i 13
CCOO de Catalunya
Via Laietana, 16.  Barcelona


ir arriba