dimecres, 21 de gener de 2015

Conveni d'Escoles d'Educació Especial.


Permís retribuït: Les llicències i els permisos es consideren interrupcions del contracte de treball, d’escassa durada que no extingeixen la relació laboral. Aquestes absències poden ser retribuïdes o no retribuïdes. Les llicències retribuïdes són autoritzacions per faltar a la feina, durant el temps i per les raons previstes, mantenint el dret a la remuneració.
ir arriba