dilluns, 15 de febrer de 2016

Retribucions del treballadors i treballadores d'Escoles d'Educació Especial concertades


Aquestes són les taules salarials per l'any 2016 dels i les professionals de les Escoles d'Educació Especial concertades: 
Salari base
Trienni
Complement específic
Complement d’analogia
Mestre/a, mestre/a taller, logopeda, tècnic de grau mitjà (contractat abans 31/08/98)


1.557,38 €


36,12 €


35,95 €


380,11 €
Tècnic de grau superior
1.837,27 €
46,33 €
35,95 €
351,49 €
Fisioterapeuta
1.567,36 €
45,28 €

35,95 €
138,16 €
Educador
1.216,47 €
40,64 €

--------
256,13 €


Estadis

1er estadi

2. estadi


3r estadi


4t estadi

5è estadi104,00 €
109,38 €
124,01 €
134,29 €
117,55 €
Acumulat mensual

---------
213,38 €
337,39 €
471,68 €
589,23 €


Podeu llegir i descarregar el Full d'Actualitat aquí (pdf)


ir arriba