dimecres, 15 de febrer de 2017

Tallers per a persones amb discapacitats intel·lectuals. Permís retribuït.


Permís retribuït

Les llicències i els permisos es consideren interrupcions del contracte de treball d’escassa durada que no extingeixen la relació laboral. Aquestes absències poden ser retribuïdes o no retribuïdes. Les llicències retribuïdes són autoritzacions per faltar a la feina, durant el temps i per les raons previstes, mantenint el dret a la remuneració.

  • -    El que recull l’Estatut dels Treballadors és norma mínima de dret laboral per a tots els treballadors i treballadores.
  • -          El que recull un conveni ha de ser igual o millor que la norma.
  • -          El treballador/a té dret a l’opció més avantatjosa.


ir arriba