HISTORIFICACIÓ NEGOCIACIÓ TALLERS


Historificació de la negociacio del conveni de tallers per a disminuits psíquics de Catalunya


Descarregar per imprimir------------------------------------------------------------------------


Història de la negociació del conveni de Catalunya de Tallers per a persones amb discapacitat psíquica.
ir arriba